سوالات متداول

ردیف عنوان
1 شیوه دریافت نوبت آنلاین در شهر پزشکان چگونه است؟
2 شهر پزشکان در چه شهرهایی فعالیت میکند؟
3 چگونه میتوانیم در سامانه شهر پزشکان پزشکی در شهر خاص را جستجو کنیم؟
4 شهرپزشکان چه خدماتی به پزشکان ارایه میدهد؟
5 در صورتیکه چند مطب داشته باشیم نیاز به خرید چند حساب کاربری برای هر کدام است؟
6 آیا برای گرفتن نوبت باید در سایت ثبت نام کرده باشم و حساب کاربری داشته باشم؟
7 آیا گرفتن نوبت رایگان است؟
8 برای استفاده از خدمات سایت چطور ثبت نام کنیم؟